Hồ sơ và trình tự thủ tục tiến hành hoàn thuế thu nhập cá nhân

0
877

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc cơ quan nhà nước hoàn trả khoản tiền thuế mà cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước mà còn dư. Đối tượng được hoàn thuế thu nhập cá nhân bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Cá nhân chỉ được hoàn thuế thu nhập cá nhân khi có thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế đã được cấp mã số thuế cho mình và cho mỗi người phụ thuộc nằm trong trường hợp được giảm trừ gia cảnh. Để có thể giúp bạn tiết kiệm được thời thời gian công sức trong việc chuẩn bị hồ sơ, dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ Lawkey xin gửi đến bạn bài viết sau:

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 và Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC và  Thông Tư 156/2013/TT-BTC quy định về việc hoàn thuế.

1. Những trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân nộp thuế có yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân và nằm trong các trường hợp  sau:

  • Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế người chịu thuế phải nộp;
  • Cá nhân chịu thuế đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;
  • Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lưu ý: việc hoàn thuế chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

2. hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trảHồ sơ bao gồm:

  • Giấy đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 01/ĐNHT kèm theo thông thư 156/2013/TT-BTC
  • Chứng từ, biên lai đã nộp thuế thu nhập cá nhân
  • Bản chụp người đại diện hợp pháp của Doanh nghiệp trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế khi có nguồn thu nhập từ kinh doanh, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công….các khoản tiền khác nằm trong thu nhập chịu thuế thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế  mà lập tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN phải ghi số thuế đề nghị  hoàn vào khoản NNT hoặc tổng số thuế bù trừ cho phát sinh của kỳ sau.

Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có nhu cầu quyết toán thuế thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà lập tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN, trong đó, cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT hoặc số thuế bù trừ vào kỳ sau. Như vậy, trường hợp có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo

3. Quy trình hoàn thuế 

Quy trình hoàn thuế được Cơ quan Tổng cục thuế, Cục thuế và chi cục thuế giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân 2007. Quy trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế bao gồm các bước sau:

Bước 1. Người nộp thuế nộp bộ hồ sơ hoàn thuế đã nêu trên tới Cơ quan Thuế. Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ có thể nộp trực tiếp  tại Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Tổng cục Thuế, Phòng thuộc Cục Thuế, Đội thuộc Chi cục Thuế có chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ hoặc gửi hồ sơ  qua đường bưu chính và tiếp nhận qua giao dịch điện tử.

Bước 2. Phòng thuộc Cục Thuế, Đội thuộc Chi cục Thuế phân loại hồ sơ

Bước 3. Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Phòng thuộc Cục Thuế, Đội thuộc Chi cục Thuế thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế bao gồm :

– Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

– Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Bước 4: Bộ phận pháp chế thuộc Tổng cục Thuế, Phòng thuộc Cục Thuế, Đội thuộc Chi cục Thuế sẽ thực hiện chức năng  thẩm định pháp chế về thuế.

Bước 5: Căn cứ kết luận kiểm tra hoàn thuế tại trụ sớ NNT thì Thủ trưởng CQT  duyệt hồ sơ hoàn thuế, ký  quyết định hoàn thuế. Sau đó, chuyển quyết định hoàn thế đến các bộ phận có liên quan CQT và lưu trữ theo chế độ quy định. Bộ phận “một cửa” trả kết quả giải quyết hồ sơ cho NNT đến nhận trực tiếp tại CQT theo Phiếu hẹn trả kết quả.

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và Điểm a khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế thời gian giải quyết chậm nhất là 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế cho cá nhân.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.