Về “siêu” Ủy ban, Tổng công ty Đường sắt không được giao dự án của Bộ Giao thông

0
36

“Thủ tướng yêu cầu các đơn vị phải làm tốt công tác bàn giao, đảm bảo công việc không chồng chéo, đình trệ. Trong vòng 45 ngày phải bàn giao xong. Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiên phong bàn giao trước để các tổng công ty sớm ổn định, tập trung cho công việc”, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể khẳng định tại buổi làm việc về chuyển giao các doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

</p> <p>Theo quy định tại Nghị định số 131 ngày 29/9/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, có 7 tập đoàn và 12 tổng công ty được Chính phủ giao Ủy ban trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu.<br /> </p> <p>Trong số này, có 5 tổng công ty thuộc Bộ Giao thông Vận tải gồm Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).</p> <p>Hiện tại, Bộ đang triển khai dự án 7.000 tỷ đồng của đường sắt. Vừa qua, Bộ có phân cho Ban Quản lý dự án Đường sắt 2 dự án, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 2 dự án. Tuy nhiên, về nguyên tắc, thời gian tới Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ trực thuộc Ủy ban. Rõ ràng không thể giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư dự án vốn của Bộ Giao thông được.</p> <p>“Cần khẩn trương tách bạch rõ chức năng quản lý nhà nước của Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Cái nào thuộc quản lý nhà nước phải chuyển hết toàn bộ cho Cục Đường sắt Việt Nam”, Bộ trưởng yêu cầu.<br /> </p> <p>Tương tự, với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), kế hoạch giao làm các sân bay cũng sẽ phải tách bạch.</p> <p>Trước đó, ngay sau khi được Quốc hội đồng ý bố trí khoản vốn 7.000 tỷ đồng, Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho Ban Quản lý dự án Đường sắt 2 dự án cải tạo đoạn tuyến Hà Nội – Vinh, nâng cấp cầu yếu, hầm yếu, các đường gom; giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam triển khai thực hiện 2 dự án cải tạo đoạn tuyến Vinh – Nha Trang và Nha Trang – Sài Gòn. Trong đó, gói cải tạo nâng cấp đoạn tuyến Vinh – Nha Trang khoảng 1.800 tỷ đồng, đoạn tuyến Nha Trang – Sài Gòn khoảng 1.900 tỷ đồng.</p> <p>Về vấn đề vốn cho đường sắt, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Vũ Quang Khôi cho rằng, theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải không thể giao trực tiếp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện được. Đối với việc quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, Bộ sẽ chủ trì cùng Ủy ban thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện nhiệm vụ công ích. </p> <p>“Việc thực hiện bảo trì hàng năm thực hiện thông qua đặt hàng, không giao trực tiếp như hiện nay”, ông Khôi nói.</p> <p>Đối với Tổng công ty Đầu tư đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho rằng: “Sẽ bàn giao nguyên trạng”.</p> <p>Đối với Tổng công ty Hàng hải, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cho biết đã tách bạch rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng kinh doanh của doanh nghiệp nên việc bàn giao sẽ không gặp khó khăn.</p> <p>Chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: “Các đồng chí Thứ trưởng cần chủ trì, làm rõ lộ trình bàn giao như thế nào, công việc gì ai làm, khi nào xong. Các cục, tổng cục chuyên ngành cũng cần rà soát lại công tác quản lý nhà nước. Phía các tổng công ty cũng cần chủ động hơn. Khi chuyển giao có nguyện vọng gì, khó khăn ở đâu, phải nghiên cứu đề xuất, báo cáo lãnh đạo Bộ”.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Frxnoprescriptionbuyonline.net%2Fnha-dat%2Fve-sieu-uy-ban-tong-cong-ty-duong-sat-khong-duoc-giao-du-an-cua-bo-giao-thong.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=V%E1%BB%81+%E2%80%9Csi%C3%AAu%E2%80%9D+%E1%BB%A6y+ban%2C+T%E1%BB%95ng+c%C3%B4ng+ty+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+s%E1%BA%AFt+kh%C3%B4ng+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+giao+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+c%E1%BB%A7a+B%E1%BB%99+Giao+th%C3%B4ng&url=http%3A%2F%2Frxnoprescriptionbuyonline.net%2Fnha-dat%2Fve-sieu-uy-ban-tong-cong-ty-duong-sat-khong-duoc-giao-du-an-cua-bo-giao-thong.html&via=Rxnoprescription+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://rxnoprescriptionbuyonline.net/nha-dat/ve-sieu-uy-ban-tong-cong-ty-duong-sat-khong-duoc-giao-du-an-cua-bo-giao-thong.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://rxnoprescriptionbuyonline.net/nha-dat/ve-sieu-uy-ban-tong-cong-ty-duong-sat-khong-duoc-giao-du-an-cua-bo-giao-thong.html&media=http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=V%E1%BB%81+%E2%80%9Csi%C3%AAu%E2%80%9D+%E1%BB%A6y+ban%2C+T%E1%BB%95ng+c%C3%B4ng+ty+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+s%E1%BA%AFt+kh%C3%B4ng+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+giao+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+c%E1%BB%A7a+B%E1%BB%99+Giao+th%C3%B4ng" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=V%E1%BB%81+%E2%80%9Csi%C3%AAu%E2%80%9D+%E1%BB%A6y+ban%2C+T%E1%BB%95ng+c%C3%B4ng+ty+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+s%E1%BA%AFt+kh%C3%B4ng+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+giao+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+c%E1%BB%A7a+B%E1%BB%99+Giao+th%C3%B4ng%20-%20http%3A%2F%2Frxnoprescriptionbuyonline.net%2Fnha-dat%2Fve-sieu-uy-ban-tong-cong-ty-duong-sat-khong-duoc-giao-du-an-cua-bo-giao-thong.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://rxnoprescriptionbuyonline.net/nha-dat/ve-sieu-uy-ban-tong-cong-ty-duong-sat-khong-duoc-giao-du-an-cua-bo-giao-thong.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/nha-dat/ve-sieu-uy-ban-tong-cong-ty-duong-sat-khong-duoc-giao-du-an-cua-bo-giao-thong.html" data-text="Về “siêu” Ủy ban, Tổng công ty Đường sắt không được giao dự án của Bộ Giao thông" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/nha-dat/mot-tuan-dat-2-thoa-thuan-thuong-mai-ong-trump-ranh-tay-de-dau-trung-quoc.html">Một tuần đạt 2 thỏa thuận thương mại, ông Trump rảnh tay để “đấu” Trung Quốc</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/nha-dat/chung-khoan-ngay-310-vhm-giam-192-vn-index-tuot-co-hoi-vuot-dinh.html">Chứng khoán ngày 3/10: VHM giảm 1,92%, VN-Index tuột cơ hội vượt đỉnh</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-10-03T01:26:31+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-10-03T01:26:31+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/nha-dat/ve-sieu-uy-ban-tong-cong-ty-duong-sat-khong-duoc-giao-du-an-cua-bo-giao-thong.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Rxnoprescription news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Về “siêu” Ủy ban, Tổng công ty Đường sắt không được giao dự án của Bộ Giao thông"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5e880880c97a2_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5e880880c97a2" ><script>var block_td_uid_3_5e880880c97a2 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5e880880c97a2.id = "td_uid_3_5e880880c97a2"; block_td_uid_3_5e880880c97a2.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5e880880c97a2_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5e880880c97a2_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":20191,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5e880880c97a2.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5e880880c97a2.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5e880880c97a2.post_count = "6"; block_td_uid_3_5e880880c97a2.found_posts = "2664"; block_td_uid_3_5e880880c97a2.header_color = ""; block_td_uid_3_5e880880c97a2.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5e880880c97a2.max_num_pages = "444"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5e880880c97a2); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5e88088114288" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5e880880c97a2" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5e8808811428e" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5e880880c97a2" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5e880880c97a2 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/nha-dat/tai-sao-nha-dau-tu-thich-mua-nha-dia-oc-long-phat-vung-ven.html" rel="bookmark" title="Tại sao Nhà đầu tư thích mua nhà Địa Ốc Long Phát vùng ven ?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Tại sao Nhà đầu tư thích mua nhà Địa Ốc Long Phát vùng ven ?"/></a></div> <a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/nha-dat/tai-sao-nha-dau-tu-thich-mua-nha-dia-oc-long-phat-vung-ven.html" rel="bookmark" title="Tại sao Nhà đầu tư thích mua nhà Địa Ốc Long Phát vùng ven ?">Tại sao Nhà đầu tư thích mua nhà Địa Ốc Long Phát vùng ven ?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/nha-dat/dong-nai-ha-tang-phat-trien-dia-oc-long-phat-tang-nhiet.html" rel="bookmark" title="Đồng Nai: Hạ tầng phát triển Địa ốc Long Phát tăng nhiệt"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đồng Nai: Hạ tầng phát triển Địa ốc Long Phát tăng nhiệt"/></a></div> <a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/nha-dat/dong-nai-ha-tang-phat-trien-dia-oc-long-phat-tang-nhiet.html" rel="bookmark" title="Đồng Nai: Hạ tầng phát triển Địa ốc Long Phát tăng nhiệt">Đồng Nai: Hạ tầng phát triển Địa ốc Long Phát tăng nhiệt</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/nha-dat/du-an-can-ho-q2-thao-dien.html" rel="bookmark" title="DỰ ÁN CĂN HỘ Q2 THAO DIEN"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="DỰ ÁN CĂN HỘ Q2 THAO DIEN"/></a></div> <a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/nha-dat/du-an-can-ho-q2-thao-dien.html" rel="bookmark" title="DỰ ÁN CĂN HỘ Q2 THAO DIEN">DỰ ÁN CĂN HỘ Q2 THAO DIEN</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/nha-dat/viet-nam-uu-tien-mo-rong-bds-cong-nghiep.html" rel="bookmark" title="Việt Nam ưu tiên mở rộng BĐS công nghiệp"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Việt Nam ưu tiên mở rộng BĐS công nghiệp"/></a></div> <a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/nha-dat/viet-nam-uu-tien-mo-rong-bds-cong-nghiep.html" rel="bookmark" title="Việt Nam ưu tiên mở rộng BĐS công nghiệp">Việt Nam ưu tiên mở rộng BĐS công nghiệp</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/nha-dat/long-thanh-ha-tang-bung-no-kich-cau-dat-nen-dia-oc-long-phat.html" rel="bookmark" title="Long Thành: Hạ tầng bùng nổ, kích cầu đất nền địa ốc Long Phát"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Long Thành: Hạ tầng bùng nổ, kích cầu đất nền địa ốc Long Phát"/></a></div> <a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/nha-dat/long-thanh-ha-tang-bung-no-kich-cau-dat-nen-dia-oc-long-phat.html" rel="bookmark" title="Long Thành: Hạ tầng bùng nổ, kích cầu đất nền địa ốc Long Phát">Long Thành: Hạ tầng bùng nổ, kích cầu đất nền địa ốc Long Phát</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/nha-dat/bds-khu-cong-nghiep-len-ngoi-nho-lai-kep.html" rel="bookmark" title="BĐS khu công nghiệp “lên ngôi” nhờ lãi kép"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="BĐS khu công nghiệp “lên ngôi” nhờ lãi kép"/></a></div> <a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/nha-dat/bds-khu-cong-nghiep-len-ngoi-nho-lai-kep.html" rel="bookmark" title="BĐS khu công nghiệp “lên ngôi” nhờ lãi kép">BĐS khu công nghiệp “lên ngôi” nhờ lãi kép</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5e880880c97a2" data-td_block_id="td_uid_3_5e880880c97a2"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5e880880c97a2" data-td_block_id="td_uid_3_5e880880c97a2"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/ve-sieu-uy-ban-tong-cong-ty-duong-sat-khong-duoc-giao-du-an-cua-bo-giao-thong.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='20191' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="bfd99fc2e4" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="53"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5e88088116b6a_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5e88088116b6a" ><script>var block_td_uid_8_5e88088116b6a = new tdBlock(); block_td_uid_8_5e88088116b6a.id = "td_uid_8_5e88088116b6a"; block_td_uid_8_5e88088116b6a.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5e88088116b6a_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5e88088116b6a_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5e88088116b6a.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5e88088116b6a.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5e88088116b6a.post_count = "3"; block_td_uid_8_5e88088116b6a.found_posts = "27847"; block_td_uid_8_5e88088116b6a.header_color = "#"; block_td_uid_8_5e88088116b6a.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5e88088116b6a.max_num_pages = "9283"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5e88088116b6a); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5e88088116b6a class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/chua-duoc-phan-loai/xu-huong-nha-o-cho-nguoi-tre-hien-dai.html" rel="bookmark" title="Xu hướng nhà ở cho người trẻ hiện đại"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2020/04/260816b3683ef6bb9dbb65eed6baca15-150x150.png" alt="" title="Xu hướng nhà ở cho người trẻ hiện đại"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/chua-duoc-phan-loai/xu-huong-nha-o-cho-nguoi-tre-hien-dai.html" rel="bookmark" title="Xu hướng nhà ở cho người trẻ hiện đại">Xu hướng nhà ở cho người trẻ hiện đại</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-04-03T11:18:23+00:00" >3 Tháng Tư, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/chua-duoc-phan-loai/xu-huong-nha-o-cho-nguoi-tre-hien-dai.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Nhà ở hiện đại là kiểu nhà gì mà nhiều người chọn lựa như thế? Nó khác gì so với kiểu nhà thông thường... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/chua-duoc-phan-loai/giat-minh-voi-cac-mau-thiet-ke-sieu-la-cua-noi-that-phong-khach-2020.html" rel="bookmark" title="Giật mình với các mẫu thiết kế siêu lạ của nội thất phòng khách 2020"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2020/04/8fd3ed61b918637f15ddbf4d467355a0-150x150.png" alt="" title="Giật mình với các mẫu thiết kế siêu lạ của nội thất phòng khách 2020"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/chua-duoc-phan-loai/giat-minh-voi-cac-mau-thiet-ke-sieu-la-cua-noi-that-phong-khach-2020.html" rel="bookmark" title="Giật mình với các mẫu thiết kế siêu lạ của nội thất phòng khách 2020">Giật mình với các mẫu thiết kế siêu lạ của nội thất phòng khách...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-04-03T06:21:50+00:00" >3 Tháng Tư, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/chua-duoc-phan-loai/giat-minh-voi-cac-mau-thiet-ke-sieu-la-cua-noi-that-phong-khach-2020.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt">   Căn phòng khách nhà bạn có được những nét độc đáo thì cần phải làm thế nào là câu hỏi có thể trả... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/chua-duoc-phan-loai/bi-quyet-giup-cuu-van-phong-an-cua-ban.html" rel="bookmark" title="Bí quyết giúp cứu vãn phòng ăn của bạn"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2020/04/6d21b3865df4901bda56ace08ae0a964-150x150.png" alt="" title="Bí quyết giúp cứu vãn phòng ăn của bạn"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/chua-duoc-phan-loai/bi-quyet-giup-cuu-van-phong-an-cua-ban.html" rel="bookmark" title="Bí quyết giúp cứu vãn phòng ăn của bạn">Bí quyết giúp cứu vãn phòng ăn của bạn</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-04-02T05:20:12+00:00" >2 Tháng Tư, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/chua-duoc-phan-loai/bi-quyet-giup-cuu-van-phong-an-cua-ban.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Có thể bạn chưa biết,thiết kế và những nội thất được sử dụng trong phòng ăn ảnh rất nhiều tới chất lượng cuộc... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Link bạn bè: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1WcLOi0XpU8" title="Ca Cuoc Bong Da">Ca Cuoc Bong Da</a> , |<strong><a href="https://gomibet.com/link-vao-12bet-moi-nhat" tag="12bet " rel="dofollow" title="12bet" target="blank">12bet</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/188bet-link-vao-188bet-moi-nhat-2019-link-188bet/" tag=" link vao 188bet " rel="dofollow" title="link vao 188bet " target="blank">link vao 188bet</a></strong>| |<strong><a href="https://linkm88pic.com" tag=" m88" rel="dofollow" title=" m88" target="blank"> m88</a></strong>| |<strong><a href="https://banthangtv.net" tag=" link 188bet " rel="dofollow" title="link 188bet " target="blank">link 188bet</a></strong>| <a href="http://tipbongdamoingay.mobi/soi-keo" title="Soi Kèo Bóng Đá">http://tipbongdamoingay.mobi/soi-keo</a>, |<strong><a href="https://gomibet.com/bong88/" tag="link bong88" rel="dofollow" title="link bong88" target="blank">link bong88</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/sbobet-link-vao-sbobet-moi-nhat" tag="sbobet" rel="dofollow" title="sbobet" target="blank">sbobet</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/link-vao-w88-moi-nhat-2019/" tag="W88" rel="dofollow" title="W88" target="blank">W88</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/fun88-link-vao-fun88-moi-nhat-khong-bi-chan-2019/" tag="FUN88" rel="dofollow" title="FUN88" target="blank">FUN88</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/letou-link-vao-letou-moi-nhat-2019" tag="letou" rel="dofollow" title="letou" target="blank">letou</a></strong>| |<strong><a href="https://xsmb.live" tag=" xsmb " rel="dofollow" title="xsmb " target="blank">xsmb</a></strong>| |<strong><a href="https://kqxsmb.org" tag=" xsmb " rel="kqxsmb" title="xsmb " target="blank">kqxsmb</a></strong>| |<strong><a href="https://xosomienbac.live" tag=" xo so mien bac " rel="dofollow" title="xo so mien bac " target="blank">xo so mien bac</a></strong>| |<strong><a href="https://dangkyvwin88.com" tag="dang ky vwin" rel="dofollow" title="dang ky vwin" target="blank">dang ky vwin</a></strong>| |<strong><a href="https://www.vwinaff.com/vn/a/1590004/172705" tag="vwin" rel="dofollow" title="vwin" target="blank">vwin</a></strong>| |<strong><a href="https://linkvwin020.com/" tag="link vwin" rel="dofollow" title="link vwin" target="blank">link vwin</a></strong>| |<strong><a href="https://livexsmb.com" tag="xsmb" rel="dofollow" title="xsmb " target="blank">xsmb </a></strong>| |<strong><a href="https://kqxsmb.org" tag="kqxsmb" rel="dofollow" title="kqxsmb " target="blank">kqxsmb </a></strong>| </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/chua-duoc-phan-loai/xu-huong-nha-o-cho-nguoi-tre-hien-dai.html" rel="bookmark" title="Xu hướng nhà ở cho người trẻ hiện đại"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2020/04/260816b3683ef6bb9dbb65eed6baca15-100x70.png" srcset="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2020/04/260816b3683ef6bb9dbb65eed6baca15-100x70.png 100w, http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2020/04/260816b3683ef6bb9dbb65eed6baca15-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Xu hướng nhà ở cho người trẻ hiện đại"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/chua-duoc-phan-loai/xu-huong-nha-o-cho-nguoi-tre-hien-dai.html" rel="bookmark" title="Xu hướng nhà ở cho người trẻ hiện đại">Xu hướng nhà ở cho người trẻ hiện đại</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-04-03T11:18:23+00:00" >3 Tháng Tư, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/chua-duoc-phan-loai/giat-minh-voi-cac-mau-thiet-ke-sieu-la-cua-noi-that-phong-khach-2020.html" rel="bookmark" title="Giật mình với các mẫu thiết kế siêu lạ của nội thất phòng khách 2020"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2020/04/8fd3ed61b918637f15ddbf4d467355a0-100x70.png" srcset="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2020/04/8fd3ed61b918637f15ddbf4d467355a0-100x70.png 100w, http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2020/04/8fd3ed61b918637f15ddbf4d467355a0-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Giật mình với các mẫu thiết kế siêu lạ của nội thất phòng khách 2020"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/chua-duoc-phan-loai/giat-minh-voi-cac-mau-thiet-ke-sieu-la-cua-noi-that-phong-khach-2020.html" rel="bookmark" title="Giật mình với các mẫu thiết kế siêu lạ của nội thất phòng khách 2020">Giật mình với các mẫu thiết kế siêu lạ của nội...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-04-03T06:21:50+00:00" >3 Tháng Tư, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/chua-duoc-phan-loai/bi-quyet-giup-cuu-van-phong-an-cua-ban.html" rel="bookmark" title="Bí quyết giúp cứu vãn phòng ăn của bạn"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2020/04/6d21b3865df4901bda56ace08ae0a964-100x70.png" srcset="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2020/04/6d21b3865df4901bda56ace08ae0a964-100x70.png 100w, http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/uploads/2020/04/6d21b3865df4901bda56ace08ae0a964-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Bí quyết giúp cứu vãn phòng ăn của bạn"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://rxnoprescriptionbuyonline.net/chua-duoc-phan-loai/bi-quyet-giup-cuu-van-phong-an-cua-ban.html" rel="bookmark" title="Bí quyết giúp cứu vãn phòng ăn của bạn">Bí quyết giúp cứu vãn phòng ăn của bạn</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-04-02T05:20:12+00:00" >2 Tháng Tư, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5e88088168cb1 --> <script type='text/javascript' src='http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.13'></script> <script type='text/javascript' src='http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.13'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.3'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://rxnoprescriptionbuyonline.net/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>