10 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

0
182

SMC, FCN, SAB, CTI, DP3, TFC, CTI, TCT, PPS, TV4 và NDX thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 26/10/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2018 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2018.

* Ngày 24/10/2018, Công ty Cổ phần Fecon (mã FCN-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2018.

* Ngày 31/10/2018, Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (mã SAB-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2018.

* Ngày 20/11/2018, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (mã DP3-HNX) tạm ứng cổ tức lần 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2018.

* Ngày 31/10/2018, Công ty Cổ phần Trang (mã TFC-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2018.

* Ngày 28/12/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã CTI-HOSE) thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8% /cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2018.

* Ngày 30/10/2018, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã TCT-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2018.

* Ngày 15/11/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam (mã PPS-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2018.

* Ngày 31/10/2018, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã TV4-HNX) thanh toán cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 3,682%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.682 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2018.

* Ngày 31/10/2018, Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDX-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2018.

Nguồn: vneconomy.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.