Giãn các khoản thu, không thu gộp nhiều khoản đầu năm học

0
220

Trong đó cho biết, Sở GD&ĐT thực hiện quán triệt và chỉ đạo các đơn vị trường học trên toàn thành phố thực hiện nghiêm túc các văn bản về thu chi đầu năm học. Đồng thời, thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc, kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định. Có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện thu, chi không đúng quy định.

Đối với các UBND quận, huyện, cùng với việc thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục thuộc theo phân cấp quản lý, Sở GD&ĐT yêu cầu báo cáo kết quả kiểm tra về Sở để tổng hợp báo cáo UBND thành phố trước 15/10/2018.

Thống nhất bằng văn bản tất cả các khoản thu, mức thu khác của các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý; chịu trách nhiệm hướng dẫn các trường tổ chức lấy ý kiến thống nhất của phụ huynh học sinh để tổ chức thực hiện.

Đối với các cơ sở giáo dục, yêu cầu của Sở là tổ chức niêm yết công khai và phổ biến các văn bản chỉ đạo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý.

Các cơ sở giáo dục chỉ được thu các khoản thu theo quy định đã được hướng dẫn, không trực tiếp thu kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; giãn các khoản thu, không thu gộp nhiều khoản thu vào đầu năm học và thực hiện đầy đủ chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Ngoài các khoản thu theo quy định, các cơ sở giáo dục không được thực hiện hoặc đề nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện các khoản thu khác từ người học, cha mẹ học sinh dưới bất kỳ hình thức nào; không được tùy tiện lập các loại quỹ để ép buộc học sinh, cha mẹ học sinh đóng góp dưới danh nghĩa tự nguyện.

Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT; thực hiện công khai các khoản thu theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT.

Đối với các khoản thu khác, nhà trường có chế độ miễn, giảm phù hợp đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tuyệt đối không để học sinh vì khó khăn không có tiền đóng góp mà phải bỏ học.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về các khoản thu tại đơn vị và của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Các khoản thu sai quy định phải hoàn trả lại cho người nộp. Tất cả các khoản thu chi phát sinh tại đơn vị phải được phản ánh và ghi sổ kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.